Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Stołówka szkolna

Nasza stołówka

Wiosenna Stołówka

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Cena obiadu: 4,50zł

Kontakt do intendenta

telefon: 81 746 19 77 wew. 8
email: a.plewik@sp27.lublin.eu

  1. Odpisy należy zgłaszać telefonicznie do intendenta (81 746 19 77 wew. 8), bądź mailowo na adres a.plewik@sp27.lublin.eu każdego dnia do godziny 8:00.
  2. Opłaty uczniów klas I-VIII powinny być uiszczane z góry do 10-tego dnia miesiąca na indywidualne konto przekazane rodzicom przez wychowawców.
  3. Opłaty za odział przedszkolny (6-latki) powinny być uiszczane z dołu do 10-tego dnia miesiąca na indywidualne konto przekazane rodzicom.
  4. Codziennie obowiązkiem każdego ucznia korzystającego z obiadów jest używanie karty zbliżeniowej w stołówce szkolnej.
  5. Wszelkie niedopłaty za obiady należy uiścić niezwłocznie.
  6. Informacje o nadpłatach udzielane są telefonicznie (81 746 19 77 wew. 8) przez intendenta szkoły.

Opłaty za obiady

20 x 4,50 zł = 90,00 zł

19 x 4,50 zł = 85,50 zł

14 x 4,50 zł = 63,00 zł

18 x 4,50zł = 81,00zł

16 x 4,50 zł = 72,00 zł

19 x 4,50 zł = 85,50 zł

22 x 4,50 zł = 99,00 zł

19 x 4,50 zł = 85,50 zł