Pedagog - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Pedagog szkolny

mgr Regina Tatara

pedagog szkolny

ul. Kresowa 7, pok. 4 parter

Godziny pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga

dzień tygodnia

godziny pracy

PONIEDZIAŁEK 0900 – 1400
WTOREK 0945 – 1400
ŚRODA 1130– 1400
CZWARTEK 1100 – 1415
PIĄTEK 900 – 1200

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. Pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych.
 2. Pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce poprzez:
  1. rozmowy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w celu ustalenia przyczyn kłopotów,
  2. kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, na zajęcia wyrównawcze,
  3. udzielanie porady co do sposobów uczenia się, pracy w domu.
 3. Porady dla rodziców, mających problemy rodzinne:
  1. prowadzenie wspierających rozmów,
  2. przekazywanie informacji o instytucjach i placówkach, w których można uzyskać fachową pomoc.
  3. Pomoc materialna rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej:
  4. stypendia socjalne,
  5. obiady bezpłatne,
  6. zapomogi losowe,
  7. wyprawka szkolna,
  8. bezpłatny udział dziecka w akcjach „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.
 4. Praca z uczniami, którzy sprawiają problemy wychowawcze.
 5. Interwencje w sytuacjach konfliktowych w klasie lub grupie koleżeńskiej.
 6. Organizacja zajęć integracyjnych i profilaktycznych samodzielnie i z pomocą fachowców z zewnątrz.
 7. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

W swojej pracy pedagog kieruje się zasadami opiekuńczości i życzliwości, dyskrecji, ufności, podmiotowego traktowania ucznia, odpowiedzialności za rozwój ucznia.