Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Świetlica

Godziny pracy świetlicy 6:30 - 17:00

Kontakt z Panią Martą Markiewicz - osobą odpowiedzialną za organizację pracy świetlicy.
dzień tygodnia godziny kontaktu
Poniedziałek 11:30-16:00
Wtorek 7:00-10:30
Środa 11:30-17:00
Czwartek 11:00-15:30
Piątek 7:00-9:30

Telefonicznie : 514-721-993

Ważne

Rekrutacja do świetlicy na rok 2024/25

Drodzy Rodzice, ruszyła rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/25.
Wnioski dostępne są przy wejściu głównym, przy szatniach oraz na stronie internetowej w zakładce „świetlica”.

Kompletnie wypełnione wnioski należy wrzucać do pudełka stojącego w przedsionku wejścia głównego lub złożyć w sekretariacie.

Terminy składania wniosków:

- klasy I-III oraz grupy Montessori od 05.03 do 31.05.2024r.
- wnioski uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szk. 2024/25 od 05.03- 16.08. 2024r.

Prosimy o terminowe złożenie wniosków.

W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie z Panią Martą Markiewicz w dniach i godzinach podanych na stronie szkoły.

Harmonogram pracy świetlicy

harmonogram pracy świetlicy od godziny 7:30

KLASA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1A

21 SL

24 AJ

24 MK

21 SL

24 AJ

1B

21 DW

21 AS

20 AB/MM

21 DW

21 KŁ

2A

21 DW

21 AS

24 MK

21 SL

21 KŁ

2B


21/14 DW


21 AS

do 9 s.20 AB/MM
od 9 s.21 AS


20 AC


24 AJ

3A

20 BK

20 MM/AW

do 10:30 s.20 BK/AB/MM
od 10:30 s. 24 MK

24 MK

20 MM/AW

3B

20 BK

20 MM/AW

24 MK

24 MK

20 MM/AW

M1

21 SL

24 AJ

24 MK

24 MK

24 AJ

M2

21 AC

24 AJ

do 9 s.20 BK/AB.MM
od 9 s. 21 AS

21/20 AC

20 MM/AW

M3

21/14 DW

24 AJ

24 MK

21 DW

24 AJ

M4

21 AC

24 AJ

20 BK/AB

20 AC

20 MM/AW

M5

21/14 DW

21 AS

20 BK/AB

21 DW

24 AJ

M6

20 BK

24 AJ

24 MK

24 MK

24 AJ

M7

21 AC

20 MM/AW

20 BK/AB/MM

20 AC

20 MM/AW

M8

21 AC

20 MM/AW

do 9 s. 20 BK/AB/MM
od 9 s.21 AS

20 AC

20 MM/AW

M9

21 SL

20 MM/AW

20 BK/AB/MM

21 SL

20 MM/AW

M10

21 SL

20 MM/AW

do 9 s. 20 BK/AB/MM
od 9 s.21 AS

21 SL

21 KŁ

M11

20 BK

21 AS

do 8 s. 20 BK/AB
od 8 s.24 MK

21 SL

21 KŁ

M12

20 BK

20 MM/AW

do 9 s. 24 MK
od 9 s. 21 AS

24 MK

21 KŁ

AB – Adam Biały,
MM – Marta Markiewicz,
AJ – Agnieszka Jakuszewska,
AW – Agnieszka Wojtysiak,
AC – Agnieszka Cis,
KŁ – Katarzyna Łopało ,
MK – Monika Kulbaka,
AS – Agnieszka Saulska,
DW – Dorota Woźniak,
SL – Sylwia Laskowska- Rola

Harmonogram pracy świetlicy od godziny 11:20

KLASA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1A

s. 21 AB

s. 20/25 AB

s.21 AC

s. 21 AB

do 13 s. 21 DW
od 13 s. 20/25 AS

1B

s. 21 KŁ/AB

s.14 KŁ

s.20 AS
od 16 s. 24 AJ

do 13 s.20 BK/AS
od 13 s.40 AS

s. 20 BK

2A

do 13 s.20 AS
od 13 s. 14 MM/AW

s.21 DW

do 13 s.21 SL
od 13 s. 14 MM/AW

do 13 s. 21 KŁ
od 13 s. 13 AW/MM

24 MK

2B

s.24 AJ

s. 20/ 25 AB

s.24 AJ

s. 24 AJ

s. 20 /25 AS

3A

s. 24 MK

do 13 s. 20 BK
od 13 S.21 SL

s.14 MM/AW

s.40 AS

s.20/25 AS

3B

14 AW/MM

24 MK

14 MM/AW

do 13 S. 21 MK
od 13 S. 14 MM/AW

14 AW/AB/MM

M1

24 MK

24 MK

24 AJ

24 AJ

24 MK

M2

21 AB

21 AC

21 AC

21 MK

21/37 AC

M3

24 AJ

21 /40 DW

21 DW

20/40 AS

21 DW

M4

21 AB

21 AC

21 AC

21 MK

21/37 AC

M5

24 AJ

21/40 DW

21 DW

20/40 AS

21 DW

M6

24MK

24 MK

24 AJ

24 AJ

24 MK

M7

14 MM/AW

14 KŁ

14 MM/AW

14 MM/AW

14 AC/AB/AW/MM

M8

14 MM/AW

14 KŁ

14 MM/AW

14 MM/AW

14 AB/AW/MM

M9

21 KŁ

21 SL

21/12 SL

21 KŁ

21 SL

M10

21 KŁ

21 SL

21/12 SL

21 KŁ

21 SL

M11

20 AS

20 BK

20 AS
od 16 s. 24

20 BK

20 BK

M12

20 AS

20 BK

20 AS
od 16 s. 24

20 BK

20 BK

AB – Adam Biały,
MM – Marta Markiewicz,
AJ – Agnieszka Jakuszewska,
AW – Agnieszka Wojtysiak,
AC – Agnieszka Cis,
KŁ – Katarzyna Łopało ,
MK – Monika Kulbaka,
AS – Agnieszka Saulska,
DW – Dorota Woźniak,
SL – Sylwia Laskowska- Rola