Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Ważne

Ważne informacje

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2024 wynosi 20 x 4,50 zł = 90,00 zł

Article heading icon

W naszej szkole

  • W szkole preferowane są działania oparte na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości.
  • Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów. Troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków. Dążą do pełnego rozwoju ich osobowości.
  • Szkoła wspiera rozwój dzieci poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania.
  • Nauczyciele dążą do rozpoznawania, zachęcania, rozwijania indywidualnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Rozbudzają chęć i szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
  • Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki oraz pracy, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za rozwój środowiska przyrodniczego i społecznego.