Kalendarz Roku Szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/24

Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego
Dzień Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 r.

(poniedziałek)

rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z harmonogramem

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21.06.2024 r.

I okres

II okres

1.09.2023 r. - 11.02.2024 r.

12.02.2024 r. - 21.06.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

23.12.2023 r. (sobota )

do 31.12.2023 r. (niedziela)

 

Uroczysta Msza  Rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Parafii Matki Bożej Królowej Polski

ul. Gospodarcza 7.

10.09.2023 r. (niedziela) godz. 12:00

Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Od 29.01.2024 r. (poniedziałek) do

9.02.2024 r. (piątek)

Rekolekcje wielkopostne Marzec 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych

 

Od 28 .03.2024 r. (czwartek) do 02.04.2024 r. (wtorek )

Egzamin ósmoklasisty:

1) język polski

2) matematyka

3) język angielski

ul. Kresowa  7

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

14 –16.05.2024 r.
14 maja
 godzina 900
15 maja godzina 900
16 maja godzina 900

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY 2023/2024

 
Zadania Termin realizacji
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 04.09.2023 r. (poniedziałek)

Narodowe czytanie:

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

08.09.2023 r. (piątek )

Uroczysta Msza Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/2023 w Parafia Matki Bożej Królowej Polski

ul. Gospodarcza 7.

10.09.2023 r. ( niedziela) godz. 12:00

Próbna ewakuacja szkoły

ul. Kresowa 7, Maszynowa 2

19-23.09.2023 r.
Dzień Języków Obcych Wrzesień 2023 r.

Uroczyste Pasowanie na ucznia szkoły:

ul. Kresowa 7

27.09.2023 r. (środa)

 

Uroczysty Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2023 r. (piątek)  zgodnie z harmonogramem

Wszystkich świętych

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

1.11.2023 r. (środa)
Uroczysty Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2023 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem
Przegląd Pieśni Patriotycznych Listopad 2023 r.
Jasełka Grudzień 2023 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas VIII

 

j. polski - 12.12.2023 r.(wtorek)

matematyka - 13.12.2023 r.(środa)

j. obcy nowożytny - 14.12.2023 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

od 23.12.2023 r. (sobota)

do 31.12.2023 r. (niedziela)

Nowy Rok 1.01.2024 r. (poniedziałek)
Bal karnawałowy Styczeń 2024 r.

Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

29.01.2024 r. (poniedziałek)

do  9.02.2024  r. (piątek)

Dni otwarte szkoły,

Promocja szkoły

 

28.02.2024 r. (środa ) godz. 1700 klasy tradycyjne

29.02.2024 r. (czwartek) godz. 1700  grupy Montessori

Spotkanie z mitologią – kl. V Marzec 2024 r.
Spotkanie z baśnią – kl. IV Marzec 2024 r.
Dzień Liczby π Marzec 2024 r.
Rekolekcje Wielkopostne Marzec 2024 r. zgodnie z harmonogramem

Wiosenna przerwa Świąteczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Od 28 .03.2024 r. (czwartek) do 02.04.2024 r. (wtorek )
Turniej z okazji Światowego Dnia Ziemi Kwiecień 2024 r.
Dzień Języka Angielskiego Kwiecień 2024 r.

Uroczysty Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 

30.04.2024 r. (wtorek) zgodnie z harmonogramem

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski,

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

1.05.2024 r. (środa)

3.05.2024 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty

j. polski

matematyka

j. obcy

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

 

14.05.2024 r. godz. 9 :00

15.05.2024 r. godz. 9:00

16.05.2024 r. godz. 9:00

Dzień Dziecka, Dzień Sportu i profilaktyki 29.05.2024 r. (środa) godz. 940

Święto Bożego Ciała

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

30.05.2024 r. (czwartek)
Mam Talent Czerwiec 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem
Ferie letnie 22.06.2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024:

 

2.11.2023 r. (czwartek)

3.11.2023 r. (piątek)

02.01.2024 r. (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 r. (piątek)

14.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

15.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Data

 

Dzień tygodnia

 

podstawa prawna

Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

4

września 2023 r.

 

Poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

2

listopada 2023 r.

 

czwartek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3

listopada 2023 r.

 

piątek

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

1

listopada 2023 r.

 

Środa

Wszystkich Świętych

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 

23-31

grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

sobota –

niedziela

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

1

stycznia 2024 r.

 

Poniedziałek

Nowy rok 2022

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 

2

stycznia 2024 r.

 

Wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

29 styczeń - 9

luty 2024 r.

 

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

28 marca – 2

kwietnia 2024 r.

 

Czwartek- wtorek

Wielkanocna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

2

maja 2024 r.

 

Wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych .

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

1- 3

maja 2024 r.

 

Środa -

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 

14-16

 maja 2024 r.

 

Wtorek - Czwartek

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

30

maja 2024 r.

 

Czwartek

Święto Bożego Ciała

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920

 

31

maja 2024 r.

 

Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

21

czerwca 2024 r.

 

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Podstawa prawna :

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 
22 czerwca 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.  

Ferie Letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

Zebranie z rodzicami uczniów:

 

Klas tradycyjne I – III, II poziom Montessori

ul. Kresowa 7

 

III, IV poziom Montessori

ul. Kresowa 7

 

Klasy tradycyjne IV – VIII

ul. Maszynowa 2

 

 

 

06.09.2023 r. (środa) godz. 1630

 

 

 

07.09.2023 r. ( czwartek )

zgodnie z Harmonogramem

 

07.09.2023 r. ( czwartek ) godz. 1630

 

Konsultacje z rodzicami:

 

Informacja z monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

klasy tradycyjne IV – VIII

 ul. Maszynowa 2

 

Klasy tradycyjne I – III,

 

grupy Montessori

ul. Kresowa 7

 

 

 

 

24.10.2023 r. (wtorek) godz. 1630

 

 

25.10.2023 (środa ) od godz. 1630

 

 

24.10.2023 (wtorek ) od godz. 1630

zgodnie z harmonogramem

Zebrania z rodzicami

Informacja o wynikach edukacyjnych:

Klas tradycyjnych  I – III,

 

grupy Montessori

ul. Kresowa 7

 

Klasy tradycyjne IV – VIII

ul. Maszynowa 2

 

13.12.2023 r. ( środa ) godz.1630

 

 

12.12.2023 r. (wtorek ) od godz. 1630

zgodnie z harmonogramem

 

 

12.12.2023 r. (wtorek) godz. 1630

Zebranie z rodzicami uczniów :

Klasy tradycyjne I – III

 

Grupy Montessori

ul. Kresowa 7

 

 klasy IV – VIII

ul. Maszynowa 2

 

 

21.02.2024 r. (środa) godz. 16:30

 

 

20.02.2024 r. (wtorek) od godz. 1630

zgodnie z harmonogramem

 

20.02.2024 r. (wtorek)  godz. 1630

 

Konsultacje z rodzicami

Informacja z monitorowania osiągnięć uczniów:

 

Klas tradycyjne I – III

 

grupy  Montessori

ul. Kresowa 7

 

Klasy tradycyjne IV – VIII

ul. Maszynowa 2

 

 

 

20.03.2024 r. (środa) godz. 1630

 

19.03.2024 r. (wtorek ) od godz. 1630

zgodnie z harmonogramem

 

 

19.03.2024 r. (wtorek ) godz. 1630

Zebrania z rodzicami uczniów:

Powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach z zachowania oraz przedmiotów kształcenia ogólnego:

 

Klas tradycyjne I – III,

 

grupy Montessori

ul. Kresowa 7

 

 

Klasy tradycyjne IV – VIII

ul. Maszynowa 2

 

 

 

 

 

 

8.05.2024 r. (środa) godz.1630

ul. Kresowa 7

 

7.05.2024 r. (wtorek ) od godz. 1630

zgodnie z harmonogramem

 

7.05.2024 r. (wtorek ) godz. 1630