Klasy tradycyjne - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Klasy tradycyjne

Praca w naszej szkole

Praca odbywa się w jednozmianowym systemie lekcyjnym.
Obowiązkowe zajęcia kończą się o godz. 16:00.

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach licznych bezpłatnych kół zainteresowań, np.:

 • teatralnego,
 • recytatorskiego,
 • historycznego,
 • matematycznego,
 • informatycznego,
 • plastycznego,
 • wokalnego.

Korzystają też z pomocy i inspiracji nauczycieli przy przygotowywaniu się do różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki temu odnoszą sukcesy, np. w konkursie historycznym, matematycznym, języka angielskiego, BRD. Od wielu lat regularnie uczestniczą w konkursie Kangur europejski.

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują uczniów do zawodów sportowych. Reprezentanci indywidualni oraz drużyny osiągają znakomite rezultaty i zajmują wysokie lokaty w turniejach piłki nożnej dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego oraz w innych zawodach.

Pomoc dla uczniów

Dla uczniów mających problemy z nauką organizowane są zajęcia wyrównywania wiedzy, indywidualna praca ze studentami wolontariuszami, bezpłatne konsultacje nauczycieli. Wobec uczniów stosuje się indywidualizację wymagań.

Uczniowie będący w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej mogą liczyć na wsparcie i wyrozumiałość wychowawców, na pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.

Dodatkowe wydarzenia i atrakcje dla uczniów

Tradycją klas starszych są konkursy międzyklasowe – konkurs baśni dla klas IV i turniej mitologiczny w klasach V. Wywołują one zawsze dużo emocji.

Nauczyciele organizują wiele wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wycieczki przedmiotowe, zajęcia muzealne, wyjścia do kina, teatru, filharmonii, galerii. W czasie ferii zimowych i wakacji uczniowie mogą brać udział w przygotowanych dla nich zajęciach w szkole.
Nauczyciele wspólnie z uczniami angażują się w akcje charytatywne. Na terenie szkoły prężnie działa koło Caritas.
W szkole uroczyście obchodzone są święta państwowe: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja. Do tradycji należy Święto Szkoły, uroczyste powitanie roku szkolnego oraz uroczyste pożegnanie absolwentów.
Wszyscy nauczyciele dbają o emocjonalne i fizyczne bezpieczeństwo swoich uczniów. Realizują programy profilaktyczne eliminujące agresję i uzależnienia.
Wychowawcy poszukują niekonwencjonalnych form współpracy z rodzicami. Dążą do tego, aby absolwent szkoły był człowiekiem odpowiedzialnym, świadomym swoich mocnych stron, umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach, z którymi spotka się w dalszych etapach kształcenia.

Klasy Tradycyjne I-VIII

I etap edukacyjny (klasy I – III)

Charakterystyczną cechą młodszego wieku szkolnego są znaczące zmiany rozwojowe, zwłaszcza procesów poznawczych dzieci, a więc spostrzeżeń, wyobraźni, pamięci, mowy i myślenia Jest to okres szczególnej wrażliwości, plastyczności psychiki, chłonności intelektu i podatności na oddziaływania pedagogiczne.

W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, klasy młodsze to:

 • 1a,
 • 1b,
 • 2a,
 • 2b,
 • 3a,
 • 3b

Już od pierwszych dni nauki, we wrześniu, dzieci są otoczone życzliwością i wszechstronną pomocą nauczycieli i wychowawców naszej szkoły. Dokładamy starań, aby dzieci czuły się bezpieczne, dbamy o ich właściwy, wszechstronny rozwój i kompetentne nauczanie. Staramy się, by rodzice otrzymywali od nas wsparcie w procesie wychowawczym. Uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Nasze klasy są kolorowe, dobrze wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Co wykorzystujemy w kształceniu w klasach młodszych?

W kształceniu wykorzystujemy m. in.:

 • Techniki C. Freineta i elementy dramy
 • Metody aktywizujące
 • Pomoce dydaktyczne np. zestawy kontrolne PUS (Pomyśl, Ułóż, Sprawdź)
 • Krzyżówki, gry i zabawy dydaktyczne, zadania o podwyższonym stopniu trudności
 • Różnorodne sposoby efektywności uczenia się
 • Elementy programu Bezpieczna szkoła
 • Programy profilaktyczne np. Spójrz inaczej
 • Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Elementy pedagogiki Marii Montessori oraz pomoce montessoriańskie

 

Imprezy i uroczystości szkolne

Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych oraz uroczystości szkolne. W sposób szczególny celebrujemy najważniejsze święta: Pasowanie na ucznia, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet. Dbamy o przekazywanie tradycji i obrzędów polskich Świąt: Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Dzieci uczestniczą w powitaniu wiosny, jasełkach, andrzejkach i mikołajkach.
Zajęcia edukacyjne odbywają się nie tylko na terenie szkoły. Organizujemy wycieczki klasowe (turystyczno – krajoznawcze, przedmiotowe, integracyjne). Uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych, spotkaniach z muzyką, projekcjach filmowych, lekcjach muzealnych.
Uczymy, jak spędzać wolny czas, jak się bawić, jak rozwijać swoje zdolności i zainteresowania (zawody sportowe, zabawy taneczne, konkursy).

Kolejny etap edukacyjny

Na tym etapie edukacyjnym są to klasy:

 • 4a,
 • 4b,
 • 4c,
 • 5a,
 • 5b,
 • 5c,
 • 6a,
 • 6b,
 • 6c,
 • 7a,
 • 7b,
 • 7c,
 • 8a,
 • 8b

1. września czwartoklasiści po raz pierwszy rozpoczynają rok szkolny w grupie starszych uczniów. Poznają nowego wychowawcę i salę, którą od tej pory będą się opiekować a także nieznaną dotąd część szkoły, w której będą się uczyć. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego w klasie trzeciej organizowane są spotkania wychowawców klas III i przyszłych opiekunów klas IV. Nowi wychowawcy wprowadzani są w problemy i atmosferę pracy w zespole klasowym. Realizując programy nauczania z poszczególnych przedmiotów poszukują niestandardowych metod w przekazywaniu wiadomości i motywowaniu ucznia do pracy. Dzięki temu dzieci zdobywają gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wszystkich przedmiotów.

Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej z dostępem do Internetu, komputeryzowanej biblioteki z centrum multimedialnym wyposażonym w stanowiska komputerowe dla dzieci, z sali gimnastycznej oraz stołówki.