Kalendarz roku szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 r. (poniedziałek)

rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z harmonogramem

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21.06.2024 r.
I okres

II okres

1.09.2023 r. – 11.02.2024 r.

12.02.2024 r. – 21.06.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r. (sobota) do 31.12.2023 r. (niedziela)
Uroczysta Msza Rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Parafii Matki Bożej Królowej Polski

ul. Gospodarcza 7.

10.09.2023 r. (niedziela) godz. 12:00
Ferie zimowe Od 29.01.2024 r. (poniedziałek) do 9.02.2024 r. (piątek)
Rekolekcje wielkopostne Marzec 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna Od 28 .03.2024 r. (czwartek) do 02.04.2024 r. (wtorek )
Egzamin ósmoklasisty:

1) język polski

2) matematyka

3) język angielski

ul. Kresowa 7

14 –16.05.2024 r.

14 maja godzina 9:00

15 maja godzina 9:00

16 maja godzina 9:00

kalendarz roku szkolnego

Spotkania z rodzicami

Zebranie z rodzicami uczniów:

Klas tradycyjne I – III, II poziom Montessori ul. Kresowa 7

III, IV poziom Montessori ul. Kresowa 7

Klasy tradycyjne IV – VIII ul. Maszynowa 2

 

06.09.2023 r. (środa) godz. 16:30

07.09.2023 r. ( czwartek )

07.09.2023 r. ( czwartek ) godz. 16:30

Konsultacje z rodzicami:

Informacja z monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

klasy tradycyjne IV – VIII ul. Maszynowa 2

Klasy tradycyjne I – III,

grupy Montessori ul. Kresowa 7

 

 

24.10.2023 r. (wtorek) godz. 16:30

25.10.2023 (środa ) od godz. 16:30

24.10.2023 (wtorek ) od godz. 16:30

Zebrania z rodzicami

Informacja o wynikach edukacyjnych:

Klas tradycyjnych I – III,

grupy Montessori ul. Kresowa 7

Klasy tradycyjne IV – VIII ul. Maszynowa 2

 

13.12.2023 r. ( środa ) godz.16:30

12.12.2023 r. (wtorek ) od godz. 16:30

12.12.2023 r. (wtorek) godz. 16:30

Zebranie z rodzicami uczniów :

Klasy tradycyjne I – III

Grupy Montessori ul. Kresowa 7

klasy IV – VIII ul. Maszynowa 2

 

21.02.2024 r. (środa) godz. 16:30

20.02.2024 r. (wtorek) od godz. 16:30

20.02.2024 r. (wtorek) godz. 16:30

Konsultacje z rodzicami

Informacja z monitorowania osiągnięć uczniów:

Klas tradycyjne I – III

grupy Montessori ul. Kresowa 7

Klasy tradycyjne IV – VIII ul. Maszynowa 2

 

20.03.2024 r. (środa) godz. 16:30

19.03.2024 r. (wtorek ) od godz. 16:30

19.03.2024 r. (wtorek ) godz. 16:30

Zebrania z rodzicami uczniów:

Powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach z zachowania oraz przedmiotów kształcenia ogólnego:

Klas tradycyjne I – III,

grupy Montessori ul. Kresowa 7

Klasy tradycyjne IV – VIII ul. Maszynowa 2

 

 

8.05.2024 r. (środa) godz.16:30 ul. Kresowa 7

7.05.2024 r. (wtorek ) od godz. 16:30

zgodnie z harmonogramem

7.05.2024 r. (wtorek ) godz. 16:30

Uroczystości i imprezy szkolne
Zadania Termin realizacji
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 04.09.2023 r. (poniedziałek)
Narodowe czytanie: Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 08.09.2023 r. (piątek )
Uroczysta Msza Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/2023 w Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Gospodarcza 7. 10.09.2023 r. ( niedziela) godz. 12:00
Próbna ewakuacja szkołyul. Kresowa 7, Maszynowa 2 19-23.09.2023 r.
Dzień Języków Obcych Wrzesień 2023 r.
Uroczyste Pasowanie na ucznia szkoły: ul. Kresowa 7 27.09.2023 r. (środa)
Uroczysty Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2023 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem
Wszystkich świętych 1.11.2023 r. (środa)
Uroczysty Apel z okazji Odzyskania Niepodległości 10.11.2023 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem
Przegląd Pieśni Patriotycznych Listopad 2023 r.
Jasełka Grudzień 2023 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas VIII

 

j. polski – 12.12.2023 r.(wtorek)

matematyka – 13.12.2023 r.(środa)

j. obcy nowożytny – 14.12.2023 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

od 23.12.2023 r. (sobota)

do 31.12.2023 r. (niedziela)

Nowy Rok 1.01.2024 r. (poniedziałek)
Bal karnawałowy Styczeń 2024 r.
Ferie zimowe

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

29.01.2024 r. (poniedziałek)

do 9.02.2024 r. (piątek)

Dni otwarte szkoły,

Promocja szkoły

28.02.2024 r. (środa ) godz. 17:00 klasy tradycyjne

29.02.2024 r. (czwartek) godz. 17:00 grupy Montessori

Spotkanie z mitologią – kl. V Marzec 2024 r.
Spotkanie z baśnią – kl. IV Marzec 2024 r.
Dzień Liczby π Marzec 2024 r.
Rekolekcje Wielkopostne Marzec 2024 r. zgodnie z harmonogramem
Wiosenna przerwa Świąteczna

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Od 28 .03.2024 r. (czwartek) do 02.04.2024 r. (wtorek )
Turniej z okazji Światowego Dnia Ziemi Kwiecień 2024 r.
Dzień Języka Angielskiego Kwiecień 2024 r.
Uroczysty Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 30.04.2024 r. (wtorek) zgodnie z harmonogramem
Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski,

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

1.05.2024 r. (środa)

3.05.2024 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty

j. polski

matematyka

j. obcy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

14.05.2024 r. godz. 9 :00

15.05.2024 r. godz. 9:00

16.05.2024 r. godz. 9:00

Dzień Dziecka, Dzień Sportu i profilaktyki 29.05.2024 r. (środa) godz. 940
Święto Bożego Ciała

 

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

30.05.2024 r. (czwartek)
Mam Talent Czerwiec 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r. (piątek) zgodnie z harmonogramem
Ferie letnie 22.06.2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024:

 

 

2.11.2023 r. (czwartek)

 

3.11.2023 r. (piątek)

02.01.2024 r. (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 r. (piątek)

14.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

15.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

16.05.2024 r. egzamin ósmoklasisty

Data

Dzień tygodnia

podstawa prawna

Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych
4 września 2023 r.

Poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

 

2

listopada 2023 r.

 

czwartek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3 listopada 2023 r.

piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1 listopada 2023 r.

 

Środa

Wszystkich Świętych

 

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 
23-31 grudnia 2023 r.

sobota –

niedziela

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

1 stycznia 2024 r.

Poniedziałek

Nowy rok 2022

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 
2 stycznia 2024 r.

Wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

29 styczeń – 9 luty 2024 r.

Poniedziałek – piątek

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Czwartek- wtorek

Wielkanocna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2 maja 2024 r.

Wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych .

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1- 3 maja 2024 r.

Środa –

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920)

 
14-16 maja 2024 r.

Wtorek – Czwartek

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Dni wolne od zajęć edukacyjnych
30 maja 2024 r.

Czwartek

Święto Bożego Ciała

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.( Dz. U.2020.0.1920

 
31 maja 2024 r.

Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
21 czerwca 2024 r.

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Podstawa prawna :

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 
22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.   Ferie Letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).