Karta rowerowa - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie

Article heading icon

Karta rowerowa

Karta rowerowa

Ważne pliki:

  • Kodeks drogowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512)
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310; tekst jednolity)
  • Regulamin – tu link

Terminy egzaminów na kartę rowerową:


Egzamin teoretyczny: uczniowie zdają zdalnie po zalogowaniu się i uzyskaniu kodu egzaminu od nauczyciela na: https://www.kartarowerowa.net/
Egzaminy praktyczne – boiska przy Kresowej 7

Potrzebne dokumenty:

  • Arkusz zaliczeń ucznia: tu link do pobrania 2. zdjęcie

Stosowne dokumenty dostarczyć należy do nauczycieli techniki.

Nauczyciel koordynator: Marek Rędzia